Kríž v Lamači

Toto je fotopríbeh kríža nad Lamačom. Príbeh vznikol v prvej polovici roka 2009 a je prerozprávaný očami autorov a realizátorov myšlienky :)
Túžime, aby toto miesto malo zachovaný prírodný charakter, a naďalej slúžilo ľuďom, ktorí sa chcú na tomto mieste zastaviť, stíšiť a pod.

Kde sa nachádza tento kríž?


GPS súradnice: 48.195838,17.056982
Zobraz väčšiu mapu »»

Všetky fotografie je možné po kliknutí na ne zväčšiť.


Vznik myšlienky

Myšlienka a realizácia kríža nad Lamačom vychádza z iniciatívy mladých ľudí v Lamači, vystihuje ich túžbu mať ďalšie pekné miesto v Lamači, mať rodný Lamač a do tohto vzťahu pozvať Boha. Toto výhľadové miesto bolo už dlho predtým miestom príjemného odpočinku počas výletov do blízkej prírody, ktorá je charakteristická pre mestskú časť Lamač. Prvá myšlienka dať tomuto miestu ďalší rozmer prišla vo februári 2009, kedy sa Mišovi "prisnila" myšlienka vybudovať kríž na tomto mieste.
Miesto, na ktoré sme chceli kríž osadiť, patrí Lesnému spoločenstvu a urbariátu v Lamači. Bola uzatvorená ústna dohoda o tom, že kríž tu môže stáť. Dôveryhodnosť sme nadobudli vďaka podpore od farského úradu v Lamači. Podelil sa s ňou s Ivom a onedlho bol nápad zrealizovaný. Zobrali sa 2 staré trámy, spracovali sa, spojili, namorili, a vznikol kríž. Jamu, do ktorej mal byť kríž osadený, kopal Adam vlastnými rukami, lebo behom prvých pár zákopov do kamenistej zeme sa mu zlomil krompáč.


Osadenie a posvätenie kríža (2009-04-10)

Kríž sme osadili na svoje miesto na Veľký piatok po sv. omši. Vtedajší p. farár Braňo kríž vysvätil z vlastnej iniciatívy.

           


Pri kríži sa učí mladé dievča (2010-04-28)

Pod krížom pribúdajú živé i umelé kvety. Neskôr pribudla aj tŕňová koruna z ostnatého drôtu, malé krížiky a stužky na zastaveniach. To sú viditeľné dôkazy, že Lamačania (napr. otec Maťa P.) sa o kríž starajú a radi sa pri ňom zastavujú.

   


Príchod na ranné modlitby pri kríži (2010-05-07)

V tomto období sa začínajú na tomto mieste realizovať ranné modlitby chvál raz do týždňa. Aj v prípade menej priaznivého počasia, čo sa môže javiť ako problém, no v skutočnosti je problémom vstať z postele.

 


Výlety mladých (2010-06-19)

Mladí farníci sa zvyknú cez deň pri kríži zastaviť, pozrieť si panoramatický výhľad na Lamač/Dúbravku, príp. sa pri kríži aj pomodliť.

       


Kríž a zima (2010-12-04)

Biely sneh a slnečné lúče vytvárajú na tomto mieste jedinečnú atmosféru.
Viac fotiek z tohto dňa »»

   


Ponuré počasie (2011-01-02)

Napriek ponurému počasiu sa dá vždy pri kríži zastaviť, pozrieť si výhľad, pomodliť či stíšiť sa.

   


O pár týždňov neskôr (2011-01-15)

Veľmi pekná scenéria západu slnka s mesiacom v pozadí.

   


Kamenná krížová cesta - brigády (2011-04-18)

Vlado prišiel s myšlienkou postaviť ku krížu improvizovanú "kamennú" krížovú cestu. Fotky zobrazujú brigády mladých dobrovoľníkov počas príprav. Podporu na tento podprojekt od vlastníka pozemku (Lesného spoločenstva) sa nám získať zatiaľ nepodarilo. Bol požadovaný písomný súhlas miestneho a farského úradu v Lamači. Mária podala žiadosť, no zrejme pre nedostatok času, nepresvedčivosť projektu, alebo nepochopenia, sa žiadosť utlmila niekde medzi farským úradom a arcibiskupským úradom v Bratislave. Povolenie sme neeskalovali, zvolili sme prístup "Asi to tak malo byť."

       


Kríž sa prelomil? (2011-04-21)

PRESNE O 2 ROKY (tiež na Veľký Piatok) sa kríž prelomil/prehnil. Fotky zobrazujú jeho stav o deň predtým.
O pár dní neskôr sme ho znížený (skrátený o neprehnitú časť) vložili späť do jamy. Počas vyberania prehnitej časti kríža, kameňov a zeminy, z pod kríža vyliezol had! Išlo o druh užovky. Naľakali sme sa, lebo bol veľmi blízko našich rúk.

     


Nový agátový kríž (2011-09-10)

Matej nám ponúkol vlastné agátové drevo, ktoré mu ostalo z tesárskych prác. Tak vznikol kríž v druhej verzii. Bolo nám ľúto pôvodný zahodiť, lebo nový nie je stále vysvätený. Tak sme mu vykopali jamu vedľa. No to sa však už niektorým neznámym skupinám nepáčilo, tak sa stalo to, že nám ho obrátili naruby.

 


Dva kríže vedľa seba (2011-11-01)

Takto vyzerali dva kríže vedľa seba.

 


Opäť nám otočili, ba zničili kríž (2011-11-02)

Nový kríž otočili a zo starého spravili niekoľko kusov. A tak tam ostal už len ten jeden - nový. Od tohto času sme už ďalšie otáčania krížov nezaregistrovali.

         


Príprava 11. zastavenia (2012-03-24)

Do každého kameňa krížovej cesty je vytesané rímske číslo konkrétneho zastavenia.

 


Osadenie Cyrilo-metodského kríža (2013-07-03)

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Slovensko učinil miestny úrad rozhodnutie postaviť vysoký dvojkríž vedľa miesta pôvodného kríža. Do pozornosti dávame článok z časopisu Lamačan 7/2013.
Dvojkríž má betónový základ cca. 2 metre hlboký. Statiku rátal Peťo. S myšlienkou tohto druhého kríža sa stotožňujeme, ale nestotožňujeme sa s miestom, ktoré bolo vybraté miestnym úradom bez kooperácie s nami. Nie je však v našom záujme budiť všeobecný dojem, že "kresťania sa hádajú, ktorý kríž je lepší", tak sme nechali situáciu vykryštalizovať a čakali. Zvykáme si.

 


Posunutie agátového kríža (2013-10-21)

Vzhľadom na to, že CM kríž a agátový kríž sa k sebe opticky nehodili, sme po dlhodobom zvažovaní danej situácie posunuli kríž o cca. 10 metrov juhovýchodne. Zo zvyšných kameňov, ktoré ostali po vykopanej jame pre hlboký betónový základ CM kríža, sa stalo ohnisko, ktoré týždeň neprišiel nikto odstrániť. Tak sme ho odstránili my. Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí zveľaďovali a dodnes zveľaďujú okolie agátového, ako aj CM kríža.

       


December 2013 (2013-12-25)

Vzhľad oboch krížov k uvedenému dátumu. Na CM kríži bola osadená informačná tabula.

       


Revízia krížovej cesty (2014-01-11)

Niektoré zastavenia bolo treba upraviť a znova namaľovať červenou farbou. Na fotkách tiež môžeme vidieť slnečnú atmosféru zimno-jarného počasia pri kríži.
Zobraziť viac fotografií z tohto dátumu »»

                       


Jarná brigáda (2014-03-29)

Presunuli sme 13. zastavenie 10m juhovýchodne od kríža. Vybudované bolo aj 14. zastavenie. Na fotkách možno vidieť:
- Klčovanie náletových drevín
- Priebeh prípravy 14. zastavenia - tesanie dlátom do kameňa
- Neznámy dobrovoľník priniesol guľaté lavičky z kmeňov stromu
- Terénne úpravy časti chodníka krížovej cesty, ktorý mal veľký sklon a bolo potrebné ho vyrovnať
- Zber lokálneho odpadu

               


Krížová cesta - Zelený štvrtok (večer) (2014-04-17)

Neoficiálne modlitebné bdenie. Modlitba krížovej cesty od 1. zastavenia + od cca. 23.00 nočné bdenie pri kríži, v modlitbe a chválach, ako keď bol Ježiš s apoštolmi v tento večer v Getsemanskej záhrade na Olivovej hore.

     


Projekt – ako ďalej?

Pravidelná údržba

Nápady v štádiu uvažovania

 • Úprava v okolí kríža – vybudovať drevenú lavičku / lavičky.
 • Úprava v okolí zastavení – vyrovnanie plochy pri každom zastavení cca. 2-5 m2, z dôvodu zdržiavania sa modliacej sa skupinky. Prípadne je možnosť použiť kamene z okolia (napr. na vybudovanie nízkych múrikov, lavičiek, mozaiky v tvare kamenného kríža na zemi. Nápad bol v roku 2013 pokusne realizovaný pri 3. zastavení.
 • Získať povolenie na realizáciu krížovej cesty od farského úradu, miestneho úradu a vlastníka pozemku.
 • Vymyslieť a zrealizovať návrh pre vyobrazenie zastavení – v malom rozsahu a s minimálnym zásahom do prirodzeného vzhľadu prírodného prostredia, t.j. buď použiť prírodné materiály (drevo, kameň) alebo predmety veľmi malých rozmerov nalepených na kameni. Prípadne aj s názvom zastavenia.
 • Posvätenie krížovej cesty.
 • Zriadenie informačnej tabule rozmerov A5, príp. aj s odkazom na internetovú stránku.

 • Mapa krížovej cesty

  Kliknite na zelený krúžok pre zobrazenie fotky konkrétneho zastavenia.

  Mapa krížovej cesty (z Google Maps)

  Diskusia